Phòng Quản trị mạng và an ninh hệ thống
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Phòng 501 - Nhà E3 - 144 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 04-85875910, Số hotline : 01992291111
Emai: vnunet