Danh sách các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Danh sách liên kết đến Website của tất cả các trường đại học, cao đẳng và học viện Việt Nam

 

Các trường đại học, cao đẳng và học viện phía bắc
 
1
 
ĐH Quốc gia Hà Nội
 
http://www.vnu.edu.vn
 
2
 
Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
 
http://www.coltech.vnu.edu.vn
 
3
 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
 
http://www.hus.edu.vn
 
4
 
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội
 
http://www.ussh.edu.vn
 
5
 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
 
http://cfl.vnu.edu.vn
 
6
 
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
 
http://ueb.vnu.edu.vn
 
7
 
Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội
 
http://www.vnu.edu.vn/law
 
8
 
Khoa Sư phạm - ĐH Quốc gia Hà Nội
 
http://www.eduf.vnu.edu.vn
 
9
 
ĐH Thái Nguyên
 
http://www.tnu.edu.vn
 
10
 
Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.tnu.edu.vn
 
11
 
Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.dhktcn.edu.vn
 
12
 
Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.tuaf.edu.vn
 
13
 
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.dhsptn.edu.vn
 
14
 
Trường ĐH Y - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.tnu.edu.vn
 
15
 
Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.ictu.edu.vn
 
16
 
Khoa Khoa học Tự nhiên - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.tnu.edu.vn
 
17
 
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên - ĐH Thái Nguyên
 
http://www.tnu.edu.vn
 
18
 
Học viện Báo chí - Tuyên truyền
 
http://www.ajc.edu.vn
 
19
 
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
 
http://www.ptit.edu.vn
 
20
 
Học viện Hành chính quốc gia
 
http://www.hvhcqg.edu.vn
 
21
 
Học viện Ngân hàng
 
http://www.hvnh.edu.vn
 
22
 
Học viện Quan hệ quốc tế
 
http://www.iir.edu.vn
 
23
 
Học viện Tài chính
 
http://www.hvtc.edu.vn
 
24
 
Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
 
http://www.hut.edu.vn
 
25
 
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
 
http://www.haui.edu.vn
 
26
 
Trường ĐH Dược Hà Nội
 
http://www.cimsi.org.vn
 
27
 
Trường ĐH Điện lực
 
http://www.epu.edu.vn
 
28
 
Trường ĐH FPT
 
http://www.fpt.edu.vn
 
29
 
Trường ĐH Giao thông Vận tải
 
http://www.uct.edu.vn
 
30
 
Trường ĐH Hà Nội
 
http://www.hanu.vn
 
31
 
Trường ĐH Hàng Hải
 
http://www.vimaru.edu.vn
 
32
 
Trường ĐH Hải Phòng
 
http://www.dhhp.edu.vn
 
33
 
Trường ĐH Hồng Đức
 
http://www.hdu.edu.vn
 
34
 
Trường ĐH Hùng Vương
 
http://www.hvu.edu.vn
 
35
 
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
 
http://www.neu.edu.vn
 
36
 
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
 
http://www.hau.edu.vn
 
37
 
Trường ĐH Lâm nghiệp
 
http://www.vfu.edu.vn
 
38
 
Trường ĐH Luật Hà Nội
 
http://www.hlu.edu.vn
 
39
 
Trường ĐH Mỏ Địa chất
 
http://www.humg.edu.vn
 
40
 
Trường ĐH Nông nghiệp 1
 
http://www.hau1.edu.vn
 
41
 
Trường ĐH Ngoại thương
 
http://www.ftu.edu.vn
 
42
 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
 
http://www.hnue.edu.vn
 
43
 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
 
http://www.utehy.edu.vn
 
44
 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 
http://www.nute.edu.vn
 
45
 
Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
 
http://www.spnttw.edu.vn
 
46
 
Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh
 
http://skda.edu.vn
 
47
 
Trường ĐH Tây Bắc
 
http://www.taybacuniversity.edu.vn
 
48
 
Trường ĐH Thương mại
 
http://www.vcu.edu.vn
 
49
 
Trường ĐH Thể dục Thể thao I
 
http://www.upes1.edu.vn
 
50
 
Trường ĐH Thuỷ lợi
 
http://www.wru.edu.vn
 
51
 
Trường ĐH Văn hoá Hà Nội
 
http://www.huc.edu.vn
 
52
 
Trường ĐH Vinh
 
http://www.vinhuni.edu.vn
 
53
 
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
 
http://www.uce-hn.edu.vn
 
54
 
Trường ĐH Y Hà Nội
 
http://www.hmu.edu.vn
 
55
 
Trường ĐH Y Thái Bình
 
http://www.tbmc.edu.vn
 
56
 
Trường ĐH Y tế Công cộng
 
http://www.hsph.edu.vn
 
57
 
Viện ĐH Mở Hà Nội
 
http://www.hou.edu.vn
 
58
 
Trường ĐH Dân lập Đông Đô
 
http://www.dongdo.edu.vn
 
59
 
Trường ĐH Dân lập Hải Phòng
 
http://www.hpu.edu.vn
 
60
 
Trường ĐH Dân lập Phương Đông
 
http://www.daihocphuongdong.edu.vn
61
 
Trường ĐH Dân lập Thăng Long
 
http://thanglong.edu.vn
 
62
 
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
 
http://www.hubm.edu.vn
 
63
 
Trường CĐ Công nghiệp Nam Định
 
http://www.nicol.edu.vn
 
64
 
Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên
 
http://pci.edu.vn
 
65
 
Trường CĐ Công nghiệp Sao Đỏ
 
http://www.moi.gov.vn
 
66
 
Trường CĐ Công nghệ Viettronics
 
http://www.caodangvtc.edu.vn
 
67
 
Trường CĐ Cơ khí luyện kim
 
http://www.moi.gov.vn
 
68
 
Trường CĐ Du lịch Hà Nội
 
http://www.htc.edu.vn
 
69
 
Trường CĐ Hoá chất
 
http://www.chc.edu.vn
 
70
 
Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
 
http://www.cdkttctn.edu.vn
 
71
 
Trường CĐ Kỹ thuật Mỏ
 
http://caodangmo.edu.vn
 
72
 
Trường CĐ Kỹ thuật Y tế I
 
http://www.tktyt1haiduong.edu.vn
 
73
 
Trường CĐ Văn thư TW1
 
http://www.truongluutru1.edu.vn
 
74
 
Trường CĐ Y tế Nghệ An
 
http://www.cya.edu.vn
 
75
 
Trường CĐ Tư thục Công nghệ Bắc Hà
 
http://www.caodangbacha.com
 
  76
  Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
 
http://www.bhiu.edu.vn/
     
Các trường đại học, cao đẳng và học viện phía nam
 
1
 
ĐH Quốc gia TPHCM
 
http://www.vnuhcm.edu.vn
 
2
 
Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM
 
http://www.hcmut.edu.vn
 
3
 
Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM
 
http://www.uit.edu.vn
 
4
 
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM
 
http://www.hcmuns.edu.vn
 
5
 
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM
 
http://www.hcmussh.edu.vn
 
6
 
Trường ĐH Quốc Tế - ĐH Quốc gia TPHCM
 
http://www.hcmiu.edu.vn
 
7
 
Khoa Kinh tế - ĐH Quốc gia TPHCM
 
http://www.ecovnuhcm.edu.vn
 
8
 
ĐH Huế
 
http:///www.hueuni.edu.vn
 
9
 
Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế
 
http:///www.hueuni.edu.vn
 
10
 
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế
 
http:///www.hueuni.edu.vn
 
11
 
Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Huế
 
http:///www.hueuni.edu.vn
 
12
 
Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế
 
http://www.hueuni.edu.vn
 
13
 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế
 
http:///www.hueuni.edu.vn
 
14
 
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế
 
http:///www.hueuni.edu.vn
 
15
 
Khoa giáo dục thể chất - ĐH Huế
 
http:///www.hueuni.edu.vn
 
16
 
ĐH Đà Nẵng
 
http://www.ud.edu.vn
 
17
 
Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng
 
http://www.dut.edu.vn
 
18
 
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
 
http://www.due.edu.vn
 
19
 
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
 
http://www.cfldn.edu.vn
 
20
 
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
 
http://www.dce.udn.vn
 
21
 
Trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng
 
http://www.dct.edu.vn
 
22
 
Trường CĐ Công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng
 
http://cit.ud.edu.vn
 
23
 
Trường ĐH An Giang
 
http://www.agu.edu.vn
 
24
 
Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng
 
http://www.tut.edu.vn
 
25
 
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
 
http://www.hui.edu.vn
 
26
 
Trường ĐH Cần Thơ
 
http://www.ctu.edu.vn
 
27
 
Trường ĐH Đà Lạt
 
http://www.dlu.edu.vn
 
28
 
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM
 
http://www.hcmutrans.edu.vn
 
29
 
Trường ĐH Kinh tế TPHCM
 
http://www.ueh.edu.vn
 
30
 
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
 
http://www.hcmuarc.edu.vn
 
31
 
Trường ĐH Luật TPHCM
 
http://www.hcmulaw.edu.vn
 
32
 
Trường ĐH Mở Bán công TPHCM
 
http://www.ou.edu.vn
 
33
 
Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM
 
http://www.hcmufa.edu.vn
 
34
 
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
 
http://www.dhnh.edu.vn
 
35
 
Trường ĐH Nha Trang
 
http://www.ntu.edu.vn
 
36
 
Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 
http://www.hcmuaf.edu.vn
 
37
 
Trường ĐH Sư phạm Đồng Tháp
 
http://www.pud.edu.vn
 
38
 
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 
http://www.hcmute.edu.vn
 
39
 
Trường ĐH Sư phạm TPHCM
 
http://www.hcmupeda.edu.vn
 
40
 
Trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TPHCM
 
http://www.upes.edu.vn
 
41
 
Trường ĐH Tây Nguyên
 
http://www.taynguyenuni.edu.vn
 
42
 
Trường ĐH Thể dục thể thao 2
 
http://www.upes2.edu.vn
 
43
 
Trường ĐH Tiền Giang
 
http://www.tgu.edu.vn
 
44
 
Trường ĐH Y Dược Cần Thơ
 
http://ctump.edu.vn
 
45
 
Trường ĐH Y Dược TPHCM
 
http://www.yds.edu.vn
 
46
 
Trường ĐH Dân lập Bình Dương
 
http://www.bdu.edu.vn
 
47
 
Trường ĐH Dân lập Công nghệ Sài Gòn
 
http://www.saigon-uni.edu.vn
 
48
 
Trường ĐH Dân lập Duy Tân
 
http://www.dtu.edu.vn
 
49
 
Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng
 
http://www.hongbang-uni.edu.vn
 
50
 
Trường ĐH Dân lập Hùng Vương
 
http://www.hungvuong.edu.vn
 
51
 
Trường ĐH Dân lập Kỹ thuật-Công nghệ TPHCM
 
http://www.hutech.edu.vn
 
52
 
Trường ĐH Dân lập Lạc Hồng
 
http://www.lhu.edu.vn
 
53
 
Trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM
 
http://huflit.edu.vn
 
54
 
Trường ĐH Dân lập Văn Hiến
 
http://www.daihocvanhien.edu.vn
 
55
 
Trường ĐH Dân lập Văn Lang
 
http://www.dhdlvanlang.edu.vn
 
56
 
Trường ĐH Dân lập Yersin- Đà Lạt
 
http://www.yersin.edu.vn
 
57
 
Trường ĐH Hoa Sen
 
http://www.hoasen.edu.vn
 
58
 
Trường ĐH Sài Gòn
 
http://www.cdsptphcm.edu.vn
 
59
 
Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hoà
 
http://www.moi.gov.vn
 
60
 
Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi
 
http://www.sonadezi.edu.vn
 
61
 
Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa-Vũng Tàu
 
http://cdcdbrvt.edu.vn
 
62
 
Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp
 
http://www.dtcc.edu.vn
 
63
 
Trường CĐ Giao thông Vận tải III
 
http://www.hcmct3.edu.vn
 
64
 
Trường CĐ Kinh tế đối ngoại TPHCM
 
http://www.ktdn.edu.vn
 
65
 
Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
 
http://ctec.edu.vn
 
66
 
Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
 
http://www.vcef.edu.vn
 
67
 
Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
 
http://www.caothang.edu.vn
 
68
 
Trường CĐ Lương thực Thực phẩm
 
http://www.cfi.edu.vn
 
69
 
Trường CĐ Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 
http://www.dncopeas.edu.vn
 
70
 
Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
 
http://www.cdspbrvt.com
 
71
 
Trường CĐ Sư phạm Đồng Nai
 
http://www.cdspdongnai.edu.vn
 
72
 
Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang
 
http://www.cdspkg.edu.vn
 
73
 
Trường CĐ Sư phạm Nha Trang
 
http://www.mgtw2.edu.vn
 
74
 
Trường ĐH Quảng Nam
 
http://www.qnamuni.edu.vn
 
75
 
Trường CĐ Sư phạm Quảng Trị
 
http://www.qtttc.edu.vn
 
76
 
Trường CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế
 
http://www.cdsphue.edu.vn
 
77
 
Trường CĐ Dân lập công nghệ thông tin TPHCM
 
http://www.itc.edu.vn
 
78
 
Trường CĐ Dân lập kinh tế kỹ thuật Bình Dương
 
http://www.ktkt.edu.vn
 
79
 
Trường CĐ Tư thục Đức Trí
 
http://www.ductri.org
 
80
 
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông TPHCM
 
http://www.ptithcm.edu.vn
 

 

Tổng cộng: 156 trường, trong đó có 36 trường cao đẳng, 120 trường đại học.