Lịch trực 30/4 và 1/5

Thư 7 ngày 30/4 : Đồng Quang Việt

Chủ Nhật ngày 1/5 : Đồng Quang Việt

Thư 2 ngày 2/5 : Nguyễn Hữu T...

Danh sách trực đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2011
  •  Chủ Nhật ngày 10/04/2011 : Nguyễn Thế Chuẩn
  •  Thứ Hai ngày 11/04/2011 : Đồng Quang Việt     ...