Hỏi: Tôi biết rằng khi gặp các sự cố như không vào được mạng, mất mật khẩu, ... có thể yêu cầu sự trợ giúp của Trung tâm Máy tính. Nhưng cụ thể, tôi phải liên lạc với ai ở Trung tâm mạng?
Trả lời: Bạn hãy liên lạc với cán bộ phòng mạng Trung tâm VNUnet tầng 5 nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại0437547880/0437548502. Cán bộ trực phòng sẽ có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu và chuyển cho những cán bộ chuyên trách xử lý.