Thư rác (SPAM) là một vấn đề nan giải hiện nay đối với nhiều người dùng. Thật là khó chịu nếu mỗi ngày bạn thấy hàng chục, thậm chí hàng trăm thư rác đổ vào HỘP THƯ của bạn. Bạn sẽ phải rất vất vả để dọn dẹp chúng. Thực đơn này giúp bạn thiết đặt chế độ tự động lọc thư rác và chuyển chúng vào thư mục xác định. Nguyên lý hoạt động của hệ thống dựa trên sự tham khảo về các danh sách thư rác từ 27 liên kết đến các máy phục vụ khác trên Internet.

Thiết đặt bộ lọc
Hãy bấm vào Thay đổi để vào trang thiết đặt cấu hình của bộ lọc. Bấm vào Kết thúc khi đã hoàn tất các thiết đặt của bạn.

Chuyển thư rác tới
Tùy chọn này giúp bạn chỉ định tên thư mục chứa thư rác để bộ lọc sẽ tự động chuyển những thư rác tới thư mục này. Sẽ là mạo hiểm nếu bạn chọn thư mục Sọt rác Trash, bởi vì có thể một thư nào đó bị bộ lọc xem xét nhầm là thư rác mà bạn không biết. Khuyến cáo của chúng tôi thể hiện qua việc đã tạo sẵn thư mục Thư rác và khai báo chuyển thư rác vào đó.

Phạm vi quét
Sẽ mất nhiều thời gian nếu phải quét số lượng lớn thư. Bạn chỉ cần quét những như chưa đọc. Tuy nhiên nếu bạn có những thay đổi nào đó đối với bộ lọc, hãy quét tất cả các thư, sau đó xem lại HỘP THƯ (Inbox) trước khi đặt lại chế độ chỉ quét các thư mới.

Danh sách các liên kết lọc thư rác
Phần còn lại của trang thiết đặt bộ lọc là danh sách các máy phục vụ cùng liên kết chia sẻ thông tin lọc thư rác. Chúng tôi để nguyên tên gọi tiếng Anh của các máy phục vụ này, bao gồm tổng cộng 27 liên kết đến các hệ thống miễn phí trên Internet.

Bộ lọc Bayes - Lọc thư rác thông minh

BayesSpam là một bộ lọc thông minh được xây dựng theo hướng duyệt qua một số lượng nào đó các ký tự của thư và tính toán một chỉ số xác định thư đó là dương tính đối với thư rác hay không. Bộ lọc sẽ tự học từ cách bạn nhìn nhận các thư rác và nhờ đó mà nó có khả năng lọc thư rác với độ chính xác ngày càng cao.
Trang thiết đặt các thông số của bộ lọc đã được trình bày các hướng dẫn trực tiếp khá chi tiết.