Flash Recovery Toolbox được thiết kế để giúp bạn phục hồi và lưu các file từ các ổ di động. Với sự giúp đỡ của Flash Recovery Toolbox bạn có thể: khôi phục ảnh, nhạc,...

Với Flash Recovery Toolbox không yêu cầu bất cứ kiến thức hay kỹ năng đặc biệt nào cả. Chương trình này sẽ khôi phục và lưu các file, ảnh, và các thông tin giá trị khác mà đã bị xóa chỉ trong 4 bước. Chương trình tận dụng một vài thuật toán và phương pháp khôi phục dữ liệu khác nhau.

Việc dùng toàn bộ phương pháp phân tích dữ liệu đồng thời và quét hoàn toàn thiết bị nguồn và ổ đĩa, chọn nơi để lưu các dữ liệu nguồn và chọn các file mà sẽ được lưu.

Chương trình này sẽ làm toàn bộ công việc. Flash Recovery Toolbox khôi phục các bức ảnh số, các video số, các file ghi âm, file ghi hình,file MP3, file WMA, các bộ phim, tài liệu, file nhạc, và các file khác nữa. FlashRecovery Toolbox được phân phát ra dưới bản thử nghiệm trước khi đưa ra bản phải trả tiền.

Download : http://www.oemailrecovery.com/downloads/FlashRecoveryToolboxSetup.exe

Tổng hợp