APMO là viết tắt của cụm từ "Asian Pacific Mathematics Olympiad", là một cuộc thi toán dành cho các học sinh THPT của khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Cuộc thi được bắt đầu từ năm 1989, diễn ra trong một ngày, trong mỗi bài thi có năm bài toán, thời gian làm bài là 4 tiếng.

Download: http://www.download.com.vn/Data/Soft/2009/12/19/apmo1989-2005.pdf