Kính gửi toàn thể người sử dụng VNUnet,
TT VNUnet xin thông báo về sự cố ôtô kéo đứt cáp quang VNUnet nối với khu Mễ Trì vào
ngày
8/12/2009 và làm gián đoạn truy cập Intranet và Internet tại khu Mễ Trì.
Hiện VNUnet đang tích cực lên kế hoạch sửa chữa và khôi phục kết nối.
Kính báo,
Trung tâm VNUnet.
 
----------
Sự cố đã được phục hồi vào ngày 14/12/2009