Kính gửi toàn thể người sử dụng VNUnet,
TT VNUnet xin thông báo về sự cố không truy cập được các trang VDC và người dùng ở nhà dùng mạng của VDC không kết nối được đến các trang của VNU ( các server thuộc dải 112.137.128.0/20).
Vào ngày 16/12/2009, Bên VNUnet đã phối hợp với nhà cung cấp Viettel để khắc phục sự cố.
-----------------
Sự cố đã được khác phục vào ngày 22/12/2009