Kính gửi toàn thể người dùng VNUnet,

Gần đây những kẻ xấu đã bắt đầu lợi dụng, giả mạo Admin VNU để gửi những thông báo nhằm mục đích khai thác thông tin người dùng. Nội dung thư xác minh Email giả mạo như nội dung thư phía dưới thông báo.

Vậy trung tâm VNUnet thông báo để người dùng cảnh giác với những thư có nội dung như trên.

Trung tâm VNUnet

---------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu đề:    Xác minh Email
Người gửi: Admin@vnu.edu.vn
Ngày giờ:    Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010 1:49
Gửi tới:
------------------------------------------------------------------------
"Chúng tôi đang được cập nhật cơ sở dữ liệu
của chúng tôi và chúng tôi xóa tất cả các email ig.com.br cũ để
tạo ra không gian nhiều hơn cho các dữ liệu mới. Để ngăn chặn e-mail của
bạn điền các thông tin sau: e-mail tên :********) Email Mật
khẩu
:(***********)"