Trung tâm Ứng dụng CNTT xin thông báo,

Từ 11h05 đến 12h50 ngày 30-6-2011 do Trạm cáp quang tập trung của Công ty Viettel bị sự cố làm mất kết nối VNUnet-Internet Viettel.
Đến  12h50 ngày 30-6-2011 đường truyền đã hoạt động trở lại bình thường.

Trân trọng,
Trung tâm Ứng dụng CNTT