Kính gửi toàn thể người sử dụng VNUnet,

 

 Trung tâm VNUnet xin thông báo:

 Sự cố lặp định tuyến dải IP 203.113.130.192 trên Router của Viettel diễn 

ra từ 23h30 ngày 19/9/2011 đến 9h ngày 20/9/2011 đây là Lỗi hệ thống mạng
đầu phía Viettel

Trân trọng,
Trung tâm VNUnet