Kính gửi toàn thể các Thày/Cô và Người sử dụng VNUnet,

 

Theo Công văn số 3798/ĐHQGHN-VP ngày 23/10/2014 của Văn phòng ĐHQGHN về việc Nâng cấp hạ tầng CNTT tại ĐHQGHN, Trung tâm Ứng dụng CNTT cùng đơn vị cung cấp kênh truyền dẫn đã phối hợp với Trường ĐKHTN và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tiến hành:

1- Nâng cấp băng thông kênh cáp quang từ Trung tâm Dữ liệu ĐHQGHN đến đầu mối cấp mạng cho các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN tại khu Thượng Đình (đặt tại Trường ĐHKHTN) băng thông từ 30Mbps lên 1.000Mbps (1Gbps).

2- Nâng cấp băng thông kênh cáp quang từ Trung tâm Dữ liệu ĐHQGHN đến đầu mối cấp mạng cho các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN tại khu Mễ Trì (đặt tại KTX Mễ Trì) băng thông từ 60Mbps lên 1.000Mbps (1Gbps).

Trung tâm đã tiến hành bàn giao cho các đơn vị đầu mối các kênh cáp quang băng thông 1Gbps và các kênh này đã chính thức hoạt động kể từ
ngày 01/11/2014.

Trân trọng,