Kính gửi toàn thể các Thày, Cô và Người sử dụng VNUnet,

Trung tâm Ứng dụng CNTT xin thông báo:

Được sự quan tâm đầu tư của ĐHQGHN, sau một thời gian thử nghiệm, hiện nay đường truyền Leasedline Internet của ĐHQGHN đã được nâng cấp và hoạt động ổn định với băng thông Internet nội địa là 500Mbps, băng thông Internet quốc tế 20Mbps. Đây là một trong những bước tiến mới về nâng cấp hạ tầng CNTT và đường truyền phục vụ nghiên cứu, đào tạo và tin học hóa của toàn ĐHQGHN.

Trân trọng,
-------